OSSA

Logo oraz strona internetowa dla firmy zajmującej się renowacją mebli z lat 60-tych.